Elkem Bjølvefossen treng dyktige ferievikarar i alle prosessavsnitt

Ferievikarar

Vi søkjer etter ferievikarar til produksjonsavdelingane, laboratoriet og vår kai / transportavdeling. Arbeidsturnus etter ein femskiftsplan med 12 timars skift i helgane, to-skiftplan i kai / transportavdelinga.

Vi ynskjer at du har fylgjande kvalifikasjonar:

  • Må vera fylt 18 år
  • Snakke og skrive norsk flytande
  • Fortruleg med bruk av IT-verkty
  • Førarkort kl. B, kran- og truckførerbevis
  • Erfaring frå tilsvarande arbeid

Søkjarar med ovannemnde kvalifikasjonar vert prioritert, men andre kan også søkje. Nødvendig opplæring hjå oss må gjennomførast. Personar som kan byrje i opplæring omgåande og fungere som vikar fram til sommarferieperioden må søkje snarast.

Lønn etter gjeldande tariffavtalar.

I søknaden må det også framgå tidlegaste oppstartdato og seinaste sluttdato.
Søknadane vert vurdert fortløpande.

Fylke:  Vestland
Jobbtype:  Engasjement
Heltid/Deltid:  Heltid
Arbeidstid:  Skift / turnus / arbeidstidsordning
Søknadsfrist:  20.04.2023
Tiltredelse:  Etter avtale
Arbeidssted:  Bjølvefossen
Kontaktpersoner:  Arild Rykkje, tlf:  +47 91845650 mob:  +47 918 45 650
[Søk her] [Skriv ut]

Elkem ble etablert i 1904 og har over 7000 ansatte globalt. Vi er en bærekraftsleder, og tilbyr avanserte materialløsninger inkludert: silikoner, silisiumprodukter og karbonløsninger, som hjelper kundene våre med å levere innovasjon innen områdene: elektrisk mobilitet, digital kommunikasjon, helse og personlig pleie samt smartere og mer bærekraftige byer. Elkem er notert på Oslo Børs (ticker: ELK). www.elkem.com.
Vi er forpliktet til å bygge et mangfoldig, rettferdig og inkluderende arbeidsmiljø der alles bidrag blir verdsatt. Vi oppfordrer søknader fra ulike bakgrunner, inkludert: alder, kjønn, religion, rase, nasjonal eller etnisk opprinnelse, kulturell bakgrunn, sosial gruppe, funksjonshemming, seksuell legning, sivilstatus eller annen beskyttet status.

Elkem Bjølvefossen er en av de største produsentene av silisiumbaserte legeringer til jernstøperier. Produktene blir markedsført over hele verden og vi har en ledende posisjon i det europeiske markedet. Det økonomiske fundamentet for bedriften er solid, med en årsomsetning på ca. 1 MRD NOK. Vi er 150 ansatte og er lokalisert i Ålvik ved Hardangerfjorden i Kvam herad i Hardanger. Avstanden til Bergen og Voss er kort.