Vil du være med og sikre at vi hele tiden forbedrer vår produksjon av batterimaterialer?

HMS Manager - Herøya

Vianode AS ble etablert av Elkem tidlig i 2021 og har som mål å bli en ledende løsningsleverandør til den raskt voksende batteriindustrien. Vi søker nå etter HMS leder til vårt første industrianlegg for produksjon av anodegrafitt. Grafitt er en kritisk komponent i litium-ion batterier.

Vårt første fullskala industrianlegg for produksjon av anodegrafitt skal bygges på Herøya og produksjonsstart (fast-track) er planlagt i 2023. Utviklingsavdelingen til Vianode ligger i Kristiansand og en industriell pilotproduksjon er nå startet opp på Fiskaa Industri-område. 

Vi leter etter kandidater som vil være med på denne spennende satsningen fra start og som liker å lede og ta ansvar. Du vil spille en viktig rolle i et miljø med team fokus og dedikerte mennesker. I tiden frem til produksjonsstart på Herøya vil du være knyttet til vårt eksisterende pilotanlegg i Kristiansand. 

HMS leder skal lede og utvikle det forebyggende HMS-arbeidet ved vår virksomhet på Herøya slik at:

 • Vianode forblir en solid og ansvarlig bedrift uten fare for liv, helse og miljø.
 • Pålitelige nøkkeltall blir fulgt opp effektivt og sikrer positiv utvikling.
 • HMS er en levende og integrert del i hele virksomheten på lik linje med øvrige driftsoppgaver.
 • HMS-arbeidet ved Vianode drives i henhold til Vianodes forretningssystem (VBS) samt de grunnleggende verdiene i Vianode. Samarbeid og involvering skal være viktige drivere for HMS arbeidet i Vianode.
 • Det forebyggende HMS arbeidet ved Vianode drives i overenstemmelse med Elkems standarder og felles HMS-strategi. HMS lederen skal kunne undervise i og veilede grunnleggende HMS-opplæring og trening.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Være virksomhetens nøkkelperson for å sikre etterlevelse av gjeldende forskrifter, lover, tillatelser og tilhørende prosedyrer.
 • Utfordre, motivere og veilede driftsorganisasjonen til å arbeide kontinuerlig og systematisk med HMS, og selv bidra til kontinuerlig forbedring.
 • Sørge for at det blir gjennomført systematiske risikovurderinger, med tilhørende risikoreduserende tiltak.
 • Skriftlig og muntlig kommunikasjon med offentlige myndigheter, samt annen ekstern kommunikasjon og rapportering som gjelder HMS.
 • Ta ansvar for HMS avdelingen når denne gradvis får flere ansatte. Bygge team, motivere og skape entusiasme.
 • HMS ansvarlig i definerte prosjekter.

Krav:

 • Relevant utdanning på minimum Bachelor-nivå
 • Minimum 5 års erfaring med ytre miljø- og arbeidsmiljøforskrifter, EU direktiv, relaterte standarder, programmer og arbeidsprosesser
 • Høy integritet og etisk vurderingsevne
 • Kjennskap til prosjektledelse
 • Erfaring med å gi opplæring til andre
 • God forretningsforståelse
 • Erfaring og kjennskap til Lean-metodikken
 • Stor interesse for digitalisering
 • God til å bygge relasjoner
 • Kommuniserer godt både skriftlig og muntlig
 • Det kreves evne til å snakke, lese og skrive engelsk.

 

Stillingen rapporterer til Plant Manager på Herøya.

Fylke:  Vestfold og Telemark
Jobbtype:  Fast
Heltid/Deltid:  Heltid
Arbeidstid:  Dag
Søknadsfrist:  28.06.2022
Arbeidssted:  Porsgrunn
Del denne jobben:

AddThis Cookie Disclaimer
[Send søknad] [Skriv ut]

Vianode, en del av Elkem, er en produsent av bærekraftig konstruerte materialer som øker sikkerheten og reduserer ladetid i batterier for elektriske biler og andre sofistikerte applikasjoner for energilagring.