Vår HMS sjef har fått nye utfordringer, Elkem Rana søker derfor

HMS-sjef

Som HMS-sjef på Elkem Rana vil du lede og utvikle HMS-arbeidet ved verket. Du vil være ansvarlig for å følge opp at HMS-arbeidet drives innenfor offentlige og bedriftsinterne krav når det gjelder helse, indre og ytre miljø, samt sikkerhet.

Helse, miljø og sikkerhet har høyeste prioritet i Elkem. Elkem har en målsetting om null skader på egne og leverandørers ansatte, og arbeider systematisk med å redusere antall skader og negativ helse- og miljøpåvirkning. Elkem Rana jobber målbevisst for å ta nye steg innenfor HMS.

HMS sjef skal lede og utvikle det forebyggende HMS-arbeidet i hele virksomheten slik at:  

  • Elkem Rana forblir en solid bedrift uten fare for liv, helse og miljø.
  • HMS er en levende og integrert del i hele virksomheten på lik linje med øvrige driftsoppgaver.
  • HMS-arbeidet ved Elkem Rana drives i henhold til Elkem sitt forretningssystem (EBS) samt de grunnleggende verdiene i Elkem som grunnlag for et godt samarbeid mellom alle ansatte ved Elkem Rana.
  • HMS-sjefen skal kunne undervise i og veilede grunnleggende HMS-opplæring og trening.

Vi ønsker at du har følgende kvalifikasjoner:

  • Minimum 3 års ledererfaring innen relevant virksomhet
  • Evne til å skape gode team gjennom å samarbeide, veilede, utvikle og motivere medarbeiderne
  • Høyere utdanning på universitet/høyskolenivå
  • Gode kommunikasjonsevner, både på norsk og engelsk
  • Relevant ledererfaring fra HMS arbeid kan kompensere for manglende formalkompetanse

Stillingen rapporterer til Verksdirektør Elkem Rana

Fylke:  Nordland
Jobbtype:  Fast
Heltid/Deltid:  Heltid
Arbeidstid:  Dag
Søknadsfrist:  30.10.2020
Arbeidssted:  Mo i Rana
Kontaktpersoner:  Eivind Sorsell, mob:  +47 91859922
[Send søknad] [Skriv ut]

Vi i Elkem er med på å løse noen av verdens viktigste utfordringer, som klimaendringer, energisikkerhet og urbanisering. Som en av verdens ledende produsenter av silikoner og silisiumløsninger, jobber vi hver dag for å akselerere overgangen til en mer bærekraftig fremtid. Elkem har produkter i hele verdikjeden fra kvarts til silisium og spesialsilikoner, samt sterke markedsposisjoner innen støperilegeringer og karbonmaterialer. Vi er 6200 ansatte fordelt på 29 verk og salgskontorer i 28 land.

Elkem Rana er et moderne smelteverk for ferrosilisium med en årlig kapasitet på drøyt 90.000 tonn FeSi 75%, hvorav 98% går til eksport. Smelteverket er lokalisert i Mo Industripark i Mo i Rana. Verket har ca 115 ansatte og har produsert ferrosilisium siden årsskiftet 1989-1990. Mo i Rana ligger i naturskjønne omgivelser nær fjellområder og helgelandskysten, og har gode kommunikasjonsforbindelser. Med sine 26.000 innbyggere er det i kommunen et rikt og variert omfang av tjenester og tilbud for befolkningen.