Vil du vera med på laget i vår framtidsretta industribedrift?

Elektrofagarbeidar

 

Stillinga høyrer til elektroområdet i vår teknisk avdeling. Elektroanlegga omfattar 12 fordelingsanlegg med 34 transformatorar frå 45 - 0,5 MVA med spenningsnivå på 132, 12, 0,4 og 0,23 kV. I tillegg er det fordelingsanlegg innan 230 VAC, 400 VAC og 220 VDC, samt prosesstyreanlegg innan dei ulike prosessavsnitta. Årsforbruk er om lag 400 GWh.

Dei viktigste arbeidsoppgåvene vil vera:

 • Dagleg vedlikehald innan tildelt ansvarsområde, herunder deltaking i faste morgonmøter
 • Deltaking i prosjekt- og forbetringsarbeid
 • Forebyggande vedlikehald
 • EBS / 5S (Lean)
 • Deltaking i heimevaktordning

Ynskjelege kvalifikasjonar:

 • Fagbrev innan relevant elektrofag
 • Erfaring frå arbeid med prosessanlegg og databaserte styringsanlegg
 • Erfaring med bruk av PC som oppfølgingssystem
 • Yrkesbevis for traverskran
 • Førarkort kl. B
 • Gode HMS haldningar og aktivt fylgje gjeldande prosedyrar og rutinar
 • Initiativrik og engasjert
 • Gode kommunikasjonsevner på norsk og engelsk, både munnleg og skriftleg.

Stillinga rapporterer til vedlikehaldsleiar elektro.

Bedrifta hjelper til med å skaffe bustad

Fylke:  Vestland
Jobbtype:  Fast
Heltid/Deltid:  Heltid
Arbeidstid:  Dag
Søknadsfrist:  30.10.2020
Tiltredelse:  Etter avtale
Arbeidssted:  Ålvik
Kontaktpersoner:  Arild Rykkje, tlf:  +47 56 55 08 90 mob:  +47 918 45 650
[Send søknad] [Skriv ut]

Vi i Elkem er med på å løse noen av verdens viktigste utfordringer, som klimaendringer, energisikkerhet og urbanisering. Som en av verdens ledende produsenter av silikoner og silisiumløsninger, jobber vi hver dag for å akselerere overgangen til en mer bærekraftig fremtid. Elkem har produkter i hele verdikjeden fra kvarts til silisium og spesialsilikoner, samt sterke markedsposisjoner innen støperilegeringer og karbonmaterialer. Vi er 6200 ansatte fordelt på 29 verk og salgskontorer i 28 land.

Elkem Bjølvefossen er en bedrift i Elkem-konsernets støperidivisjon. Vårt satsingsområde er silisiumbaserte legeringer til jernstøperier. Produktene blir markedsført over hele verden og vi har en ledende posisjon i det europeiske markedet. Det økonomiske fundamentet for bedriften er solid, med en årsomsetning på ca. 1 MRD NOK. Vi er 150 ansatte og er lokalisert i Ålvik ved Hardangerfjorden i Kvam herad i Hardanger. Avstanden til Bergen og Voss er kort.